Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Notice Of Public Inquiry The Commons Act 2006 Section 15(1) And Section 111 Local Government Act 1972

Notice ID: WAR2394848

Notice effective from
26th April 2022 to 26th May 2022


Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Hysbysiad Am Ymchwiliad Cyhoeddus Deddftiroedd Com In 2006 Adran 15(1) Ac Adran111 Deddf Llywodraeth Leol 1972

Rhoddlr rhybudd trwy hyn fod y Cyngor, yn ei gapasiti fel Awdurdod Cofrestru, wedi penodi Arolygydd annibynnol i ystyried y cais I gofrestru maes tref neu bentref ar y tir a garff ei adnabod fel: Caeau Chwarae Ffordd y Deon Wrecsam.
Rhoddlr rhybudd trwy hyn y cynhelir yr ymchwiliad cyhoeddus anstatudol 2 ddiwrnod yn bersonol ar 26 Mai 2022 am 9.30am. Bydd yr Ymchwiliad yn cael ei gynnal yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY
Mae croeso i unrhyw aelod o'r cyhoedd fynychu'r Ymchwiliad fel arsylwr. Sylwch os gwelwch yn dda, mae'n bosibl y bydd cyfyngiad ar nifer y bob a ganiateir yn y Siambr yn unol ag unrhyw reoliadau COVID sydd ar waitti ar adeg yr ymchwiliad.
Gall unrhyw un sy'n dymuno gweld y cais a dogfennau eraill sy'n ymwneud a'r cais, drefnu i'w gweld trwy gyflwyno cais gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost cyswllt isod.
E-bost:

legaldem@wrexham.gov.ukDyddiedig 21 Ebrill 2022 Linda Roberts
Prrf Swyddog Dros Dro - Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Wrexham County Borough Council
Notice Of Public Inquiry The Commons Act 2006 Section 15(1) And Section 111 Local Government Act 1972

Notice is hereby given that the Council in its capacity as Registration Authority has appointed an independent Inspector to consider the application to register a town or village green on the land known as Dean Road Playing Fields Wrexham,
Notice is hereby given that a 2 day non-statutory public inquiry will take place in person commencing on 26th May 2022 at 9.30 am. The Inquiry will take place in the Council Chamber Guildhall Wrexham LL111AY.
Any member of the public may attend the Inquiry as an observer. Please note that there may be a limit on the numbers allowed in the Chamber in accordance with any COVID restrictions that may in place at the time.
Any person wishing to view the application and other documents relating to it, may do so by request to the contact e-mail address below.
Email:

legaldem@wrexham.gov.ukDated 21 April 2022 Linda Roberts
Interim Chief Officer - Governance and Customer Wrexham County Borough Council

Attachments

WAR2394848.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices