Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Multiple Planning Notices

Notice ID: WAR2362650

Notice effective from
17th March 2022 to 16th April 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0230 67 Acton Gate, Garden Village, Wrecsam, LL112PW Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Tynnu Wal Ryng-Gysylltiol Sy'n Gwahanu'r Gegin Oddi With Yr Ystafell Fyw,Gosod Rheiddiaduron Newydd, Tynnu Cypyrddau Ac Ailosod 3 Lie Tan.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 20.10.2021.
Ftydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning
Act 1990

P/2022/0230 67 Acton Gate, Garden Village, Wrexham, LL112PW.
Listed Building Consent for removal of interconnecting wall separating kitchen from sitting room, replacement radiators, removal of cupboards and removal and re­instatement of 3 fireplaces.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 06.04.2022.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2362650.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices