Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: MFN0623715

Notice effective from
1st September 2021 to 1st October 2021

NOTICE OF MAKING
RHYBUDD O WNEUD
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
THE FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL (VARIOUS ROADS) (20MPH, 30MPH, 40MPH, 50MPH AND
NATIONAL SPEED LIMITS. RESTRICTED AND DERESTRICTED ROADS) ORDER 2021
Notice is hereby given that on the 31 August 2021, The
Flintshire County Council made an Order under Sections 82,
84 and Part IV Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act
1984 and of all other enabling powers, the effect of which is to:
a) Combine the current Flintshire County wide Speed Limit Orders into a singular Traffic Regulation Order as detailed in the Map Schedules.

b) Revoke existing Speed Limit Orders excluding the A55 and A494 Trunk Roads, the Phase 1 and Phase 2 Speed Limit Review Orders and speed limits which cross County Boundaries.

A copy of the Order which will come into operation on the 03 September 2021, the Notice, Map Schedules showing the roads affected by the Order, the Orders to be revoked and a statement of the Council's reasons for the making of the Order may be inspected during normal Opening hours at:-1. Prestatyn Library, Kings' Ave, Prestatyn LL19 9LH And online at:

www.flintshire.gov.uk

. Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF. Dated this Friday 3rd day of September 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
Katie Wilby, Chief Officer (Streetscene & Transportation), County Hall, Mold, Flintshire, CH7 6NF. Dated this Friday 3rd day of September 2021.

www.fllntshlre.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 GORCHYMYN (FFYRDD AMRYWIOL) (20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A'R TERFYNAU CYFLYMDER CENEDLAETHOL. FFYRDD CYFYNGEDIG A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) CYNGOR SIR Y FFLINT 2021 Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd trwy hyn bod wedi gwneud Gorchymyn ar 31 Awst 2021 dan Adrannau 82, 84 a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a phob pwer galluogi arall, a'i effaith fydd:
Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd trwy hyn bod wedi gwneud Gorchymyn ar 31 Awst 2021 dan Adrannau 82, 84 a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a phob pwer galluogi arall, a'i effaith fydd:
a) Cyfuno Gorchmynion Terfyn Cyflymder presennol Cyngor Sir y Fflint mewn un Gorchymyn Rheoliadau Traffig fel y nodir yn yr Atodlenni.

b) Diddymu'r Gorchmynion Terfyn Cyflymder presennol, ac eithrio'r rhai ar gyfer cefnffordd yr A55 a'r A494, Gorchmynion Adolygu Terfyn Cyflymder Cam 1 a Cham 2 a therfynau cyflymder sy'n croesi ffiniau'r sir.

Gellir archwilio copi o'r Rhybudd hwn, y Gorchymyn a ddaw
rym ar 3 Medi 2021, y mapiau sy'n dangos y ffyrdd yr effeithir
arnynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gwneud y
Gorchymyn yn ystod oriau agor arferol :
1. Llyfrgell Prestatyn, Kings' Avenue, Prestatyn, LL19 9LH
Ac ar-lein yn:

www.siryfflint.gov.uk

.
Katie Wilby, Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a
Chludiant), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug.Sir y Fflint,
CH7 6NF.
Dyddiedig dydd Gwener y 3 o Fedi 2021.

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint

www.siryfflint.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y
mint

Attachments

MFN0623715.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices